Прекратява членството си в НАРМС през 2018 година.

Пресяка

ЗП КАЛОЯН ПАВЛОВ ПЕТРОВ

обл.Ловеч