Сименталското стадо в НИГО Ст.Загора е собственост на ССА. До началото на 2018 г. се намира в КОС Видин, след което е преместено в Земеделския институт в Стара Загора. Наброява около 40 глави чистопороден Симентал. Осеменяването е изкуствено. Доенето се извършва с централен млекопровод. Членува в НАРМС от 2018 година.

Стара Загора

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

ЖО №::

6000Б-0014

обл.Стара Загора
Е-майл: nigo.sz@narms.bg