„Национална асоциация за развъждане на говеда от породите Монбелиард и Симентал“ /НАРМС/ е сдружение, учредено на 27.12.2006 г. с решение №2256 на Плевенски окръжен съд по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

НАРМС е развъдна организация - Развъдна асоциация по смисъла на Закона за животновъдството, получила лиценз № 27 / 21.05.2007 г. за осъществяване на развъдна дейност с породите Монбелиард и Симентал, подновен под № 90 на 03.08.2017 г. за срок от 10 години. НАРМС е включена в официално признатите организации, поддържащи и съставящи Родословни книги за ЕРД, съгласно Директива 77/504/ЕИО.

Учредители на НАРМС са фермери, развъждащи породата Симентал, които, с цел повишаване на средната млечност в стадата си, внасят от Франция заплодени юници от породата Монбелиард. Това са Атанас Атанасов и д-р Исмет Шабанов през 2005 г., Стефан Кънчев, Гален Ганчев, Благомил Иванов и Адриан Цаконски през 2006 г.

Основните цели на НАРМС са:

  • Да представлява обединения интерес на своите членове пред държавните органи и институции, както и пред международни и други сродни организации в страната и чужбина;
  • Да отстоява интересите на членовете си, свързани с развиване на селекцията и репродукцията в областта на животновъдството и да разработва програми за развитие на дейността на членове си;
  • Повишаване на генетичния потенциал на говеда от породите Монбелиард и Симентал в България;
  • Гарантиране породната чистота на животните от породите Монбелиард и Симентал;
  • Да популяризира постиженията и възможностите на породите Монбелиард и Симентал и млечното говедовъдство в страната и чужбина;
  • Подобряване качеството на продукцията, защита и контрол на произхода и автентичността на двете породи в България;

За изминалите вече повече от 10 години дейността на НАРМС се осъществява на територията на цялата страна с повече от 100 стада, в които се отглеждат породите Монбелиард и/или Симентал.