Фермата в село Крапчене, община Монтана, Румен Бонев купува през 2005 година и я "заселва" с животни от вътрешността на страната, които са с различен породен състав, в т.ч. Симентал и негови кръстоски с други породи. Още тогава, обаче, започва естествено осеменяване с чистопородни бици от породата Симентал, купени от фермата в село Сираково. На по-късен етап, от 2011 година, се приминава към изкуствено осеменяване, като основно се използва семенен материал генбанката на ИАСРЖ. През 2013 година става член на НАРМС. Доенето във фермата се извършва с централен млекопровод. Отглеждането е както вързано, така и свободно боксово. Броят на симеталското стадо  надхвърля 100 глави и продължава да нараства, като Симентал се превръща в основната, развъждана във фермата, порода.

Крапчене

"ФЕНИКС-2002" ООД

обл.Монтана
Е-майл: fenix-2002@narms.bg