Фермата в село Рупките, община Чирпан, е собственост на "РИН-ТИН" ЕООД и от самото си създаване през 2015 г. е член на НАРМС. Развъжда се породата Монбелиард. Стадото е закупено от съседното село Спасово и към средата на 2018 г. наброява повече от 100 глави. Две трети от него е от породата Монбелиард. Средната лактация за 2017 г. е около 6500 кг. Доенете е с централен млекопровод, а осеменяването се извършва изцяло изкуствено със семенен материал от елитни бици, внос от Франция, в т.ч. сексиран. 

Рупките

"РИН-ТИН" ЕООД

обл.Стара Загора
Е-майл: rin-tin@narms.bg