Във фермата в село Сърнец, община Тервел, се отглеждат повече от 100 глави от породите Монбелиард и Симентал. Началото е поставено през 2006 година, когато от Австрия са внесени 32 юници от породата Симентал. На по-късен етап - през 2010 г., с цел увеличаване на млеконадоя, част от кравите са заплодени с бици Монбелиард, с което е поставено началото на развъждането и на тази порода. Членува в НАРМС от 2009 година. Оттлеждането е свободно боксово. Доенето се извършва в доилна зала. Осеменяването е изкуствено с бици от Франция.

Сърнец

"РАДИДА" ООД

обл.Добрич
Е-майл: radida@narms.bg