Братята Анатоли и Даниел Георгиеви се захващат с млечното животновъдство през 2004 г., когато купуват черношарени крави и наемат базата във Врана, където ги настаняват. Няколко години по-късно, през 2008, внасят от Франция 33 юници, порода Монбелиард и поставят началото на развъждането на тази порода в Софийско. През 2012 г. реализират проект по програма за развитие на селските региони и изграждат "на зелено" нова кравеферма в местността "Долна баба Кевица" край с.Осоица, община Горна Малина. Осеменяването е почти изцяло изкуствено, с използване на семенен материал, внос от Франция. Към момента, чрез разширено възпроизводство и поглъщателно кръстосване, стадото Монбелиард наброява повече от 200 глави. Отглеждането на животните е свободно боксово, с използване на обширните ливади наоколо, а доенето се извършва в доилна зала "DE LAVAL". Средната 305 - дневна лактация надхвърля 8000 кг. Фермата е сертифицирана като БИО. Част от добитото мляко се преработва самостоятено по наредба 26 и се реализира директно на пазара. Членува в НАРМС от 2009 година, а Анатоли е член на УС на Сдружението.

Осоица

"ЛАКТАН" ЕООД

обл.София
Е-майл: laktan@narms.bg