...Салих Бодев създава стадото като купува чистопородни животни за разплод от стада под селекционен контрол, преди всичко от Сираково и Прибой. Постепенно стадото нараства и към края на 2020 г. вече е повече от тридесет глави. Отглеждането е пасищно. Осеменява се естествено с използване на чистопородни бици от ферми, членове на НАРМС.

Черна Места

ЗП ФАТИМЕ АЛИОВА ШАТЪРОВА

ЖО №::

2789-0058

обл.Благоевград
Е-майл: shatarova@narms.bg