Сименталското стадо в село Бъзовец наброява повече от 150 глави и е създадено чрез собствено възпроизводство, започвайки от три крави, в продължение на почти 20 години. Осеменяването е както с чистопородни бици от породата Симентал, така и изкуствено. Отглеждането на животните е на ясла, а доенето се извършва с централен млекопровод. През летните месеци се използва паша. Членува в НАРМС от 2015 г.

Бъзовец

ЗП СТАНИСЛАВ РУМЕНОВ СТОЯНОВ

ЖО №::

3635-0008

обл.Монтана