Семейство Вили и Николай Генови се залавят с млечно говедовъдство през 2002 г., отначало в личното стопанство, а от 2006 г. в селскотопанските обори край с.Средогрив, община Чупрене, които купуват същата година. Постепенно, чрез разширено възпроизводство, стадото нараства и към момента наброява повече от 70 глави. Доенето е на централен млекопровод, реализиран по проект по мярка 4.1. Осеменява се, както с бичета собствено производство, така и изкуствено с бици, австрийска и немска селекция. Животните се отглеждат оборно вързано, с използване на ливадите край селото за паша и разходка. Членуват в НАРМС от 2014 година.

Средогрив

ЗП НИКОЛАЙ ЦАНКОВ ГЕНОВ

обл.Монтана
Е-майл: genov@narms.bg