Започнал с 4-5 симентализирани кръстоски, закупени от околията на село Лазарово, след ликвидирането през 2001 г. на военните заводи в Червен бряг, където работи дотогава, Иво Иванов с много желание и труд създава своето млечно стадо. През 2009 година решава да развъжда породата Монбелиард, след като вижда внесените от Франция в съседното село Бреница юници. Започва да осеменява изкуствено с бици от тази порода и постепенно чрез поглъщателно кръстосване стадото изменя своя облик. Към момента стадото наброява повече от 50 глави. Отглеждането на животните е вързано с използване на пашата от обширните ливади край селото. Осеменяването е изцяло изкуствено, с използване на високопродуктивни бици Монбелиард, внос от Франция. Членува в НАРМС от 2014 година.

Лазарово

ЗП ИВО ЦЕНКОВ ИВАНОВ

обл.Плевен
Е-майл: ivoivanov@narms.bg