Оборите край село Добродан, община Троян, са придобити през 1995 година и първоначално Иван Данчев и брат му угояват телета, предназначени за клане. Така до 1998 година, когато от развалящите се кооперации в селата Лисец и Асеновци са купени петнадесетина крави от Сименталската порода, а от село Бели Осъм едно чистопородно биче от същата порода и братята започват да развиват млечното говедовъдство. От самото начало фермата им е под селекционен контрол. Първоначално той е извършван от РДСРЖ гр.Ловеч, а от 2011 година от НАРМС. Оттогава върху Симентала, с цел повишаване на млечната продуктивност, се използват високопродуктивни бици, предимно от породата Монбелиард. Към момента стадото наброява повече от 150 глави, 1/3 от които са Монбелиард. Дои се на централен млекопровод. Отглеждането е свободно боксово с използване на богатите пасища на Предбалкана. Произведеното сурово мляко е сертифицирано като екологично. Осеменяването във фермата е на 100% изкуствено.

Добродан

ЗП ИВАН ДИМОВ ДАНЧЕВ

обл.Ловеч
Е-майл: danchev@narms.bg