Фермата на Хюсеин и Зайде в Гоцеделчевското село Брезница е създадена през 2014 г. Година по-късно от с.Белица са купени няколко Сименталки, които са под селекционен контрол на НАРМС, а от с.Мосомище е купено чистопородно биче и е поставено началото на развъждане на породата. Отглеждането през по-голямата част от годината е пасищно. Осеменяването се извършва естествено, с използване на чистопородни бици от породата Симентал. Членува в НАРМС от 2015 година. 

Брезница

ЗП ЗАЙДЕ ХЮСЕИН ЮСУФ

обл.Благоевград
Е-майл: yusuf@narms.bg