С животновъдство Емил Делиев се захваща още през 2000 година. Няколкото животни, основно кръстоски на Родопското говедо, той отглежда в родното си село Софийци, община Джебел. Осеменяването се извършва изкуствено, като от 2006 г. за това се използва семенен материал от бици, порода Монбелиард. От 2017 година кравите са настанени в новоизграден обор, в който доенето се извършва на централен млекопровод. Отглеждането е вързано, но през голямата част от деня стадото, около 50 глави, преобладаващо от порода Монбелиард, е на паша. Членува в НАРМС от 2013 г.

Софийци

ЗП ЕМИЛ АСЕНОВ ДЕЛИЕВ

обл.Кърджали
Е-майл: deliev@narms.bg