Създадена в зората на демократичните промени у нас през 1994 г., първоначално фермата на доктор Исмет Шабанов е използвана като депо за животни за износ. На малко по-късен етап там са настанени дойни крави, купени от ликвидираните земеделски кооперации в района. През 2005 година двата обора са основно реконструирани и в края на същата там са настанени 100 юници от порода Монбелиард, внесени от Холандия. Така е поставено началото на развъждане на Монбелиард във фермата край град Омуртаг, област Търговище. През следващите години /включително и през текущата 2018 г./ от Франция са купени още юници от тази порода, а така също и от порода Шароле. Доктор Шабанов е сред учредителите на НАРМС през 2006 г. и оттогава неизменно е член на УС на организацията. Освен стадото Монбелиард /над 500 глави/ във фермата  се развъжда също така и порода Симентал - над 100 глави, както и други породи, сред които Шароле - единственото стадо в България. Отглеждането на животните е свободно боксово с използване на ливадите край фермата за паша и разходка. Доенето се извършва както в доилна зала, така и на централен млекопровод. Осеменяването е на 100% изкуствено с вносен семенен материал от Франция, Германия и САЩ. Производственият цикъл е до голяма степен напълно автоматизиран и затворен. Колбасите с марката на месокомбинат Свищов /собственост на д-р Шабанов/ са известни и търсени у нас.

Омуртаг

ЕТ "ИСМЕТ ШАБАНОВ - ОЛИМП 131"

обл.Търговище
Е-майл: olimp131@narms.bg