Началото е поставено още през 1992 година, когато Джавит Бейтула купува стопанския двор в село Карапелит, община Добрич, ведно с част от черношарените животни в него. Първите 32 юници от породата Симентал са внесени от Германия през 2006 година. В следващите две години, отново оттам, са внесени още толкова. Към момента сименталското стадо във фермата е около 200 глави и е едно от най-големите в страната. Осеменяването е предимно изкуствено с високопродуктивни бици от Германия, Австрия и Франция. Доенето се извършва с централен млекопровод, а отглеждането е както вързано, така и свободно боксово. Членува в НАРМС от 2010 година.

Карапелит

ЕТ "ДАВИД - ДЖАВИТ БЕЙТУЛА"

обл.Добрич
Е-майл: beytula@narms.bg