Аргил, с цялото си семейство, развива животновъдството от самото начало на демократичните промени у нас. Започва с няколко черношарени крави в далечната 1993 г. и постепенно, с много труд и упорство, създава семейната ферма, която към момента разполага със стадо, наброяващо повече от 300 говеда. Част от стадото е от породите Монбелиард и Симентал. Отглеждането е свободно боксово. Доенето се извършва на централен млекопровод. В ход е изграждане на нова доилна зала. Осеменяването е изцяло изкуствено с високопродуктивни бици, внос от Германия, Австрия и Франция. Член е на НАРМС от 2010 г.

Съединение

ЕТ "АТАНАС АРГИЛОВ ИЛИЕВ"

обл.Пловдив