През 2010 година "ЕКО-БУЛ" ООД купува оборите и стопанския двор в габровското село Гъбене, които дотогава ползва под наем. Две години по-рано, създадена с цел пряка инвестиция в млечното говедовъдство на граждани на Република Турция у нас фирма, внася от Австрия 32 юници от породата Симентал. В следващите няколко години оборите са основно реконструирани, изградена е модерна доилна зала, сервизни помещения и са закупени машини и оборудване, необходими в производствения процес. Членува в НАРМС от 2009 година. Отглеждането е свободно боксово, а доенето е напълно автоматизирано. От 2012 година, с цел повишаване на млечната продуктивност, се използва семенен материал от високопродуктивни бици от породата Монбелиард, внос от Франция. Към момента стадото наброява около 200 глави, половината от които са Симентал. Осеменяването се извършва изцяло изкуствено.  

Гъбене

"ЕКО-БУЛ" ООД

обл.Габрово
Е-майл: ecobul@narms.bg