Фермата в село Осиковица, община Правец е създадена през 2017 г., когато собствениците на "ЕЙКОН АГРО" ООД купуват от племенната ферма в село Торос 20 броя юници, порода Монбелиард. Кравите се отглеждат свободно боксово, с използване за разходка и паша на обширните затревени терени, намиращи се в съседство с фермата. Осеменяването се извършва изкуствено със семенен материал, внос от Франция. Доенето е на централен млекопровод, изграден в специален отсек в основния обор. Членува в НАРМС от 2018 година.

Осиковица

"ЕЙКОН АГРО" ООД

обл.София
Е-майл: eikonagro@narms.bg