Фермата е изградена по мярка 4.1. и първите животни влизат в нея през октомври на 2017 година. Отглежда се чистопороден Симентал, внос от Австрия. Доенето се извършва в доилна зала. Осеменяването е изкуствено с високопродуктивни бици от Австрия, Германия и Франция. Стадото наброява около 100 глави и е под селекционен котрол от началото на 2018 година. 

Боерица

"БОЕРИКС" ЕООД

обл.София
Е-майл: boerix@narms.bg