Собственикът Коце Иванов през 2014 година, заедно с брат си, решават да разширят бизнеса си като инвестират в животновъдството. Стопанството в село Джурово, общ.Правец, е купено същата година. Купени са и първите животни, предимно кръстоски на Симентал. От 2015 г. става член на НАРМС и чрез изкуствено осеменяване със сименталски бици, внос от Франция, Австрия и Германия, стадото бързо започва да променя своя облик. Към средата на 2018 година животните под селекционен контрол са вече повече от 30. Доенето се извършва с централен млекопровод. 

Джурово

"БИМЕКС - 92" ЕООД

обл.София
Е-майл: bimex@narms.bg