Преди десетина години "Агроланд" ООД става собственик на стопанството край гр.Хаджидимово и започва да развива животновъдство - както овцевъдство, така и млечно говедовъдство. През 2013 г. реализира проект за изграждане на нова модерна овцеферма, в която са настанени внесените от Франция овце от породата Лакон. В недалечна перспектива предстои изграждането и на нов обор за млечни крави. Развъждат се говеда от породите Българско кафяво говедо и Симентал. Членува в НАРМС от 2014 година, а Сименталското стадо наброява около 50 глави, получени както чрез закупени в района животни, така и чрез разширено поглъщателно собствено производство. Осеменяването се извършва изкуствено с бици, внос от Германия, Австрия и Франция. Производствения цикъл е затворен. Произведеното сурово мляко се преработва в собствена мандра и реализира на пазара с марката "МАТАНД". 

Хаджидимово

"АГРОЛАНД" ООД

обл.Благоевград
Е-майл: agroland@narms.bg