Началото е поставено в края на 2007 година, когато Петър Личев купува от Франция 92 бременни юници от породата Монбелиард, които настанява в реконструирания стопанският двор на село Скалица, община Тунджа. Членува в НАРМС от 2008 година. Производственият процес във фермата е до голяма степен автоматизиран. Отглеждането на животните е свободно боксово, а доенето се извършва в доилна зала тип "Рибена кост" 2 х 8. Осеменяването е изцяло изкуствено с използване на семенен материал, внос от Франция. Във фермата в село Скалица са родени и отгледани двете бичета - ПРИМОС и СЕВАР, от които e добит и стокиран семенен материал в СИО Сливен. Добитото сурово мляко се преработва в собствена мандра под марката "Български йогурт".

Скалица

"АГРОЕЛИТ" ООД

обл.Ямбол
Е-майл: agroelit@narms.bg