"Фермата ни е с над 25 – годишна история. Преди да стане наша собственост тук са отглеждани животни, за които баща ми се е грижел в качеството си на ветеринарен лекар. Техният собственик е бил млад фермер, без опит, а кравите са били събрани от различни стопанства. Базата е била наследена от бившето ТКЗС – изоставени и неподдържани обори. Начинът на отглеждане е бил под всякаква критика. Баща ми е бил отчаян от състоянието, в което са се намирали животните по отношение на хранене, доене и здравен статус. След като собствениците са се отказали от фермата, баща ми решил да спаси животните. Били са около 30 броя. След дълги години на глад, студ, мизерия и хиляди мъки той решава да стопанисваме фермата и да се погрижим за животните. Тогава нямахме нито техника за обработка на земя, нито субсидии, нито развъдни асоциации." - част от интервюто с д-р Хазел Исмаилова.

Понастоящем ферамата на "Алфафарм" ООД е проспериращо стопанство, в което се отглеждат над 200 чистопородни животни от порода Симентал. Доенето е в доилна зала, тип "рибена кост", а осеменяването е изцяло изкуствено, с използване на първокласни бици, внос от Германия и Австрия.

Конуш

"АЛФАФАРМ" ООД

ЖО №::

6370-0003

обл.Хасково
Е-майл: alphafarm@narms.bg