НАРМС

Национална асоциация за развъждане на говеда от породите Монбелиард и Симентал

„Национална асоциация за развъждане на говеда от породите Монбелиард и Симентал“ /НАРМС/ е сдружение, учредено на 27.12.2006 г. с решение №2256 на Плевенски окръжен съд по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

НАРМС е животновъдна организация - Развъдна асоциация по смисъла на Закона за животновъдството, получила лиценз № 27 / 21.05.2007 г. за осъществяване на развъдна дейност с породите Монбелиард и Симентал, подновен под № 90 на 03.08.2017 г. за срок от 10 години.

Повече за нас